Keď som pred rokmi v New Yorku počúval prednášku Nanda Parada a videl som film Prežiť, znovu som si uvedomil, aké limity dokáže človek prekonať v hraničných situáciách. Aj dnes nám médiá prinášajú katastrofické správy o vojne, odpájaní plynu a obrovskom zvyšovaní cien. Mnohí ľudia si možno kladú otázku, ako prežijú túto katastrofu. Keď  začne vojna, tak najväčšou výzvou jej jej ukončenie. A pomoc tým, ktorí v nej trpia – bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria. Na prežitie akejkoľvek situácie máme dve rady (Matúš 22:37-40):

1. „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

2. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Pre ľudí, ktorí neveria v Boha sa to dá možno preložiť takto: Každý z nás je súčasťou Prírody, ktorá nás presahuje, musíme mať radi a ochraňovať, rovnako ako ľudí okolo nás. My hovoríme o Bohu, Otcovi Stvoriteľovi, naši neveriaci bratia hovoria o Vesmíre alebo Matke Prírode. Určite sa zhodneme na tom, že by sme nemali robiť druhým to, čo nechceme, aby oni robili nám. Alebo inak – milovať a robiť dobré veci, je lepšie ako nenávidieť a robiť zlo. Sme rovnaké ľudské bytosti, len si niekedy dávame zbytočné nálepky (konzervatívec, liberál) alebo hovoríme rôznymi jazykmi (kresťan, ateista).

Okrem dvoch duchovných prikázaní, potrebujeme aj materiálny svet, V ňom sú pred nami hlavne tri výzvy – voda, pôda a energia. Práve súčasná doba nám ukazuje, aké dôležité je správne hospodárenie s vodou, šetrné využívanie pôdy a udržateľná produkcia energie (len si spomeňme na historické etapy spojené s technológiami pary, vody, elektriny, uhlia, ropy, plynu, vetra, slnka…).

Každá prekážka a obmedzenie najskôr bolia, ale zároveň ukazujú cestu. Už dnes vidíme mnohé riešenia, ktoré môžu posunúť svet na vyššiu úroveň. Svet autonómnych regiónov, ktoré si spravujú slobodní a vzdelaní ľudia, nie ľudské zdroje ovládané korporáciami, oligarchami a politikmi. Svet nových technológií, ktoré nepośkodzujú ľudí a neničia prírodu. Svet dôvery a spolupráce medzi ľuďmi.

Návod na prežitie máme. Otázkou je, len koľkí z nás sa ho dokážeme držať. Panika a strach nám nepomôžu. Rozsievajme pokoj a lásku. Trpezlivo opravujme svet.

V posledných dnočh som bol veľa s mladými ľuďmi. Potešil ma ich záujem o to, aby žili v lepšej krajine. Som presvedčený, že opravárav sveta je viac, ako vzdychaćov, nadávačov a rozbíjaćov.

Včerajšie púť v Dobrom Pastierovi, tradícia Jezuitov zo 17. storočia
Večerné predstavenie, v ktorom hrali naše dievčatá a chlapci z OZ Dobrý Pastier
16