Pred pár dňami sme mali Akadémiu Dobrého pastiera na tému Plán obnovy. Diskutovali sme s Vladkom Šuchom a Ivanom Moďorošim o inovácií a obnove Slovenska, ale aj o potrebe našej duchovnej obnovy. Na diaľku nás pozdravil aj náš premiér Eduard Heger.

Vladimír Šucha prednáša v Akadémii Dobrého Pastiera
Pozdrav od premiéra do Dobrého Pastiera
Svätá omša s Vladkom Maslákom na záver Akadémie
Akademia-Dobreho-Pastiera

V ďalších dňoch sme navštívili CEIT v Žiline a MTS v Krivej. Bol pre mňa zážitok vidieť, čo všetko dokážu chlapci zo Žiliny a z Oravy vyvíjať pre svetové firmy – automatické vozíky, simulačné systémy, virtuálnu realitu, automatizované linky a robotizované pracoviská. CEIT vybudoval Milan Gregor a MTS Juraj Habovštiak. V posledných dňoch som viackrát počul slovo služba.. O službe druhým hovoril Vladko Maslák na nedeľnej omši a v stredu Jurko Habovštiak vo svojej firme. Náš učiteľ Toyota Kata, Brandon Brown, kedysi povedal: „Zamerajte sa na ľudí a čísla prídu. Zamerajte sa na čísla a ľudia odídu.“ Môžeme teda slúžiť ľuďom alebo číslam, výsledok bude odlišný. „Dávame výrobe srdce a myslíme jeden na druhého. Ja už nič nepotrebujem a snažím sa pomáhať mojim spolupracovníkom. Vytváram ľuďom priestor a oni rastú vo svojich schopnostiach a motivácii,“ hovoril Juraj.

Aj naša sieť Inovato sa mení na klaster, ktorý bude sieťovať vzdelávať inovátorov. Peter Hospodár a Jozef Bujnovský prezentovali na poslednom stretnutí náš nový podnikateľský model. Pribudnú aj samostatné organizačné jednotky na inovačné projekty, zakladanie a rozbiehanie firiem a investovanie do ich rastu. Pripájajú sa k nám aj noví členovia KOMA Modular, Knikov, Bizzcom, 1. Prešovská nástrojáreň, Univerzita Tomáše Baťi. Pripravujeme silnú sieť výmeny znalostí a skúseností v oblasti aditívnej výroby, automatizácie a digitalizácie, modulárneho projektovania a výroby, mikroelektroniky, Baťovej školy a inovácií.

Tu je plán seminárov Inovata na rok 2022:

Inovato semináre, Piešťany 2022

Cieľ: Pochopenie kľúčových problémov v danej téme a vytvorenie príležitosti na inováciu dosiahnutie výhody v podnikaní

Formát seminára 9:00 – 15:30

1. Vysvetlenie problematiky – ako to funguje, súčasnosť a budúcnosť.

2. Aplikácie. Kde sa to využíva a čo to prináša?

3. Čo s tým? Príležitosti.

4. Ako na to? Akčné plány.

Miesto: Technický skúšobný ústav Piešťany

Cena: 150. eúr/1 účastník, 200 eúr/2 účastníci z jednej firmy

8.2.2022

Stratégia v turbulentných časoch

Ako sa strategicky rozhodovať a vytvárať úspešnú stratégiu v turbulentnom a chaotickom svete?

 • 3P – pozoruj, pochop, podnikni akciu
 • Ako sa vyznať v chaose okolo nás?
 • Ako premieňať problémy na príležitosti?
 • Ako sa rozhodovať v neistote?
 • Od reaktivity k proaktivite
 • Ako funguje stratégia prvého kroku?
 • Budovanie sústavy riadenia ZIPFES

8.3.2022

Marketing a obchod v digitálnej dobe

Zákazník má potrebu a peniaze na jej krytie, ako objaviť, získať a udržať si zákazníkov a zvyšovať hodnotu v predaji?

 • Vývoj obchodných modelov – od lokálneho priameho predaja ku globálnemu sprostredkovanému predaju štandardných výrobkov, masovej kustomizácii a re-lokalizácii
 • Kto je môj zákazník a čo robí?
 • Ako správne komunikovať so zákazníkom?
 • Ako vybudovať výkonný marketingový a obchodný proces, riadiť a merať jeho výkonnosť?
 • Ako správne využívať digitálne technológie v obchode a marketingu?
 • Ako kombinovať nové technológie a osobný kontakt, budovanie vzťahov a dôvery v obchode a marketingu?
 • Ako by mal fungovať váš marketingový a obchodný systém?

5.4.2022

Inovácie výrobkov a služieb

Ako inovovať výrobky a služby tak, aby sme ich predávali s vysokou maržou, veľa a dlho?

 • Ako premeniť problém na príležitosť?
 • Ako fungujú Design Thinking a WOIS?
 • Zdroje pre vytváranie inovácií výrobkov a služieb
 • Ako analyzovať proces zákazníka a zlepšovať hodnotovú krivku?
 • 40 inovačných princípov na zvyšovanie hodnoty pre zákazníka
 • Ako systematicky inovovať a zvyšovať marže?

3.5.2022

Inovácie procesov a podnikateľských modelov

Ako vytvoriť pružné, štíhle a chybuvzdorné procesy a podnikateľský model, ktorý dokáže konkurovať v rýchlom a nepredvídateľnom svete?

 • Ako vytvoriť plynulý tok doručovania hodnoty zákazníkom?
 • Eliminácia plytvania a byrokracie z podnikových procesov
 • Manažment úzkych miest
 • Smart technológie pre optimalizáciu procesov
 • Ako zvyšovať flexibilitu, kvalitu, výkonnosť a rýchlosť procesov?
 • Vytváranie konkurenčnej výhody v podnikateľskom modeli

7.6.2022

Sieťové organizácie a firmy vo firme

Pomalé a byrokratické hierarchické štruktúry neprežijú a nahrádzajú ich ploché organizácie, siete s autonómnymi podnikateľskými jednotkami, podniky v podniku, v ktorých pracujú spolupodnikatelia. Ako budovať takéto siete?

 • Organizačné princípy sieťovej organizácie
 • Autonómne podnikateľské jednotky
 • Finančné, organizačné a komunikačné pravidlá
 • Zdieľanie zdrojov a znalostí
 • Nástroje pre riadenie sieťových organizácií
 • Améby, fraktály, mikropodniky a nová podnikateľská kultúra

6.9.2022

Leadership a spolupodnikanie v podniku

Slúžiaci lídri pomáhajú svojim spolupracovníkom objaviť a rozvinúť ich talenty tak, aby nachádzali motiváciu v tom, že dokážu vytvárať vysokú pridanú hodnotu v roliach, ktoré ich napĺňajú a nachádzajú v nich zmysel.

 • Nový leadership a slúžiaci lídri v podniku
 • Ako budovať spolupodnikateľov v podniku?
 • Hodnoty, pravidlá, proaktivita a synergia
 • Slušná firma a budovanie dôvery a spolupráce
 • Rozvoj potenciálov PQ, EQ, IQ a SQ
 • Nový leadership a nové motivačné faktory

4.10.2022

Budúcnosť výroby

Aké nové organizačné a technologické trendy nastupujú do výroby a vytvárajú merateľné konkurenčné výhody?

 • Digitalizácia a umelá inteligencia
 • Aditívna výroba
 • Modulárne a mobilné výrobné systémy
 • Robotické a automatizované systémy vo výrobe
 • Inteligentné sklady a logistika
 • Prediktívna údržba

8.11.2022

Baťove princípy pre dnešný svet

Baťovci vytvorili integrovanú sústavu riadenia, ktorá bola postavená na prepojených systémoch a princípoch, ktoré môžu priniesť konkurenčnú výhodu s využitím nových technológií a znalostí aj dnes

 • Baťova sústava riadenia
 • Organizácia podniku a práce
 • Práca s ľuďmi a princípy života a práce, budovanie seba
 • Technika a technológie
 • Kultúra a motivácia
 • Obchod a marketing

6.12.2022

Hľadanie radosti a motivácie živote a v práci

Väčšina ľudí nenachádza v práci radosť ani motiváciu, sú unavení a frustrovaní a znižuje sa ich výkon v práci aj kvalita života. Budeme v predvianočnom čase spoločne hľadať riešenia tohto problému.

 • Zjednodušovanie života a práce
 • Pomalá a rýchla práca, pomalý a rýchly život
 • Vďačnosť a radosť zo života
 • Hľadanie zmyslu
 • Budovanie vzťahov
 • IKIGAI

8.11.2021 máme Akadémiu Dobrého Pastiera na tému Nové technológie a humanita a 6.12. na tému Pokoj a radosť v živote a v práci.

V noci z 10.9. na 11.9.2021 nám zhorela maštaľ v Dobrom Pastierovi a vyzeralo to takto:

Chlapci začali s opravami a 3.10.2021 to vyzeralo takto:

Počas opráv sa zmenil aj účel budovy. Ľudia pribúdajú. Dnes, 27.10.2021 to vyzeralo takto:

Keby to riešil štát, tak by sa ešte úradníci hrabali v papieroch, na budúci rok by možno prebehli výberové konania na dodávateľov a v ďalšom roku by sa možno začalo stavať. A to ešte bežia veľké práce v Dome Sv. Jozefa a hlavne v Dome Sv. Petra a Ondreja na Kľaku. Sme radi, že Dobrý Pastier je členom Inovata. OZ Dobrý Pastier by malo realizovať Plán obnovy. To by bola pracovná rýchlosť.

Takto budú vyzerať izby v Dome Sv. Petra a Ondreja vďaka Petrovi Pallovi a firme Dispoline
Dom Sv. Petra a Ondreja
15