Veľa ľudí sa trápi. Ich dôvody sú rôzne. Trápia sa inovátori, ktorí opravujú svet. Chcú ho zlepšiť a svet ich nechápe. Netrápte sa, veď najväčšieho inovátora sveta ukrižovali tí, ktorých prišiel zachrániť. Boží syn trpel a skončil na kríži. Trápia sa ľudia, ktorí dávajú druhým lásku, ale nedostávajú ju späť. Podávajú ruku, ale nie sú prijatí. Oslovujú druhých a ponúkajú im pomoc, ale sú odmietnutí alebo ignorovaní. Ťažko pracujú a nikto ich nepochváli. Majú úžasné talenty, ale nikto si ich nevšíma. Ďalší robia dobré veci, pomáhajú druhým ľuďom, ale ich vďačnosti sa nikdy nedočkajú. Iní požičiavajú peniaze, ale ich dlžníci sa stratia a neozvú. Poznám aj ľudí, ktorí urobili veľké a dobré veci, ale prezentujú sa nimi druhí, ktorí na nich, žiadnu zásluhu nemajú. Takto to často je – neopätovaná láska, nevďačnosť, klamstvo, sebectvo. Boli ste oklamaní a zneužití? Netrápte sa. Boha ľudia klamú a zneužívajú každý deň. Ani Jemu sa nevracia láska, ktorú dáva a nedostáva vďačnosť za Jeho dary a pomoc. Miliardy ľudí sa mu obracajú chrbtom a hrajú sa na Boha. A On sa na nich pokojne usmieva a má ich aj tak rád. Každý deň. Stále rovnako. Naveky.

Naše trápenie nie je v tom, že nám niekto neprejavil vďačnosť, lásku, nevrátil peniaze alebo neuznal naše schopnosti. Problém je, že to očakávame. Veď sme pôvodne chceli pomôcť ľuďom a opravovať svet. Odmenou je už to, že sme to urobili. Očakávať pochopenie, slová uznania, vyznamenania alebo iné úroky vďačnosti už netreba. Najlepšie je predsa robiť dobré skutky v skrytosti. Existuje kňaz, ktorý vozí vo svojom aute bezdomovcov a očisťuje ich telá a duše, biskup (nie slovenský), ktorý čistí záchody po migrantoch, lekár, ktorý zachraňuje chorých ľudí v ďalekých krajinách. Robia to preto, lebo to robiť treba. Ježiš priniesol ľuďom lásku a oslobodenie od hriechu. Oni mu za to vyrobili kríž a ukrižovali ho. Ak stretneme pocestného, hladného, smädného, nahého, chorého alebo väzneného urobme mu to, čo očakávame, že by druhí urobili nám. V tomto chudobnom človeku môžeme vrátiť Ježišovi to, čo sme od Neho dostali.

Dnes ráno mi pán farár Vladko Maslák pustil toto video. Vladko je svätý muž. Dnes kázal o Lazarovi, ktorého Ježiš vyzval, aby vyšiel z hrobu von. Vladko si tiež dáva otázku, či má byť zatvorený, alebo má vyjsť von, keď nám ponúkajú kamióny jogurtov, vajec alebo jabĺk. Modlite sa ze neho, aby bol zdravý a Pán ho ochránil. Všetci ho veľmi potrebujeme.

Tu je zopár mojich skúseností so vzájomnou pomocou v posledných dňoch.

0