Vo vydavateľstve Ver.sk vychádza moja kniha Zjednodušovanie práce a života. Niektoré časti z nej používam aj na seminároch o tom, ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci. Téme zjedodušovania sa budeme venovať aj 12.-13. februára 2020 na Konferencii kresťanských podnikateľov Nimnici. Je tam už prihlásených takmer 200 ľudí, takže bude zase plná sála zaujímavých ľudí. Tešim sa, že na konferenciu chodia spolu manželia alebo aj rodičia s deťmi. Naša komunita rastie a rozvíja sa.

Tu je niekoľko vyjadrení ku knihe:

Transformačný líder Ján Košturiak prináša vo svojej novej knihe Zjednodušovanie práce a života prenikavé, oslobodzujúce a inšpiratívne posolstvo, ktoré dokáže osloviť ľudí rôznych pozadí a profesií. Autor pútavým spôsobom odhaľuje tajomstvo a osvetľuje princípy, ktorých uplatňovanie umožní človeku dosiahnuť väčšie uspokojenie v osobnom a pracovnom živote, ako aj prispieť k riešeniu lokálnych a globálnych výziev 21. storočia. Rozumnou aplikáciou princípu “zjednodušovania” sa aj inštitúcie či firmy môžu stať ľudskejšími a efektívnejšími. Otázky na konci jednotlivých kapitol ponúkajú užitočný materiál  na individuálnu reflexiu či diskusiu v skupinkách – pozvú k dialógu, prehĺbia porozumenie a podnietia zmenu. Ak nám záleží na tom, čo je pravdivé, krásne a dobré, musíme vziať posolstvo tejto knihy vážne.

— Ľubomír Martin Ondrášek, Acta Sanctorum, Chicago, USA

Ján Košturiak je pro mne již dlouhá léta učitelem a přítelem. Téma zjednodušování, které zvolil, je pro mne osobně tou nejvyšší metou. Mám to štěstí, že mohu Jána na jeho cestě doprovázet a dívat se mu pod ruce.
Za tu dobu jsem viděl mnoho příkladů zavádění věcí do osobního života nebo firemní praxe. Vím tedy, že je to možné, i když to je někdy velmi bolestivý proces.
Abych totiž mohl zjednodušovat, musím znát sebe, své silné stránky, cíle a priority. Ty se navíc v průběhu let mění a vyvíjí, stejně jako se vyvíjíme my sami. Být vědomý k sobě, naslouchat a cítit signály z okolního světa, to je, dle mého, celoživotní cesta. Často je složité vymanit se z vlivu svého oklolí, které jsme si dlouho budovali a mít odvahu vydat se jinou, vlastní cestou.
Ján sesbíral, seřadil a vložil do této knihy opravdu mnoho moudra. V knize naleznete spoustu užitečných a praktických nástrojů, které je možné ihned aplikovat do každodenních činností. Naleznete tam také mnoho otázek, které bychom si měli v pravidelných intervalech pokládat.
Nejpodstatnější ingrediencí, o které se v knize píše je čas. Čas, který věnuji sám sobě, čas k přemýšlení nad základními věcmi našeho života. Ze zkušenosti vím, že pokud si tento čas nedáme napevno a pravidelně do kalendáře, zvyšuje se pravděpodobnost, že se k nim nedostaneme. Vídím a viděl jsem kolem sebe mnoho smutných případů lidí, kteří se k nim dostali až na sklonku života, když už byli sami a neměli sílu něco měnit. Takoví bohužel bývají i často špatnými vzory pro své okolí, své děti a vlastně i celou společnost. Přeji čtenáři, aby co nejvíce aplikoval do praxe, teorií bylo totiž napsáno již hodně.

— Jan Mašek, zakladateľ Red Button, Praha, Česká republika

Myšlienky Jána Košturiaka sú blahodárnou rosou pre dnešnú technokratickú spoločnosť. Košturiak prepája svet práce, podnikania a manažmentu so zdravým sedliackym rozumom, s umením života a s láskavou spiritualitou. Učí nás vnútornému nastaveniu: keď niečo tvoríme, môžeme zároveň konať dobro, byť prospešný pre celok a pri tom duchovne rastieme. Košturiakove vhľady sú originálne a hlboké, zrkadlia múdrosť stvorenia a prirodzeného stavu vecí, pretože v nich prepája myslenie so srdcom. Jeho nová kniha Zjednodušovanie práce a života tak bude inšpirovať všetkých tvorivých ľudí, ktorí od života očakávajú viac.

— Juraj Jordán Dovala, biskup Cirkvi československej husitskej Brno, Česká republika

Jano Košturiak veľmi exaktne pomenúva problémy. Nastavuje nekompromisne zrkadlo a odhaľuje nedostatky z na kosť. Pokojne vykríkne: “Cisár je nahý”. Oddeľovaním nepodstatného od podstatného získate väčší priestor pre osobný rozvoj a súkromie, ktoré v dnešnej exponovanej a turbulentnej dobe, plnej neustálych zmien, tak chýba každému z nás. Autor rozoberá veľmi exaktne problémy nízkej motivácie, zlej komunikácie, chýbajúcich pravidiel, nesprávnych postupov, zbytočnej prace, opravovania chýb, byrokracie a alibizmu, ktoré vedú k preťaženiu, frustrácii, demotivácii schopných ľudí. Nekompromisne nastavuje zrkadlo neefektívnym a preťaženým manažérom hľadajúcim príčiny nefunkčnosti ich práce. Skvelé a poučné čítanie, ktoré môže mnohým zlepšiť život.

— Patrik Paul, Paul + Murín Creative, Kinazo Design, Bratislava, Slovenská republika

„Že múdrosť a rozumnosť nie je to isté, že „mentalita nedostatku“ a „mentalita hojnosti“ v každom z nás sú viac o „byť ako mať“, že jednoduchosť a Boh sú si veľmi blízko… o tom všetkom je nová knižka Janka Košturiaka ZJEDNODUŠOVANIE PRÁCE A ŽIVOTA – keď menej je viac“. Máte zapratané svoje srdcia a mysle? Neviete čo s vlastným „škrečkovaním“ vecí a vzťahov? Stali sa z vás závisláci naliehavých „dopamínových“ vyrušení? Jankova knižka bude pre Vás určite výbornou inšpiráciou ako znovu objaviť krásu čnosti miernosti!

— Marián Kolník, CIRE Consulting, Bratislava, Slovenská republika

Kniha je trefné odhalenie typu „cisárove nové, zložité a na pohľad dokonalé šaty.“ A božie dieťa Ján na plné ústa volá nielen, že ,,cisár je nahý,“ ale nebojí sa analyzovať aj plnú nahotu, prázdnotu, hluchotu a slepotu, chorého Slovenska. Chorobe našej rodnej krajiny najlepšie porozumieme ak si dvakrát prečítame kapitolu o nemocniciach – príklady zložitosti, ktoré poškodzujú zdravie. Autor píše síce spôsobom inšpirácie z vlastného zážitku, je to však majstrovský spôsob extrapolácie toho, čo mnohí z nás asi po 30 rokoch slobody zažívame – patologickú byrokraciu, ignorantstvo a závisť. Namiesto „panem nostrum quotidianum“ hľadáme „zážitky a život náš každodenný.“  V krajine nábožne voláme ,,dedičstvo otcov zachovaj nám Pane,“ avšak mnohí si toto dedičstvo neberú napríklad z roku 863 ale rokov 1948 až 1989. Knižka je pre každého, kto má zdravé oči a najmä pre tých, čo majú uši na počúvanie. Verím, že po jej prečítaní budú nielen lepšie vidieť, ale aj lepšie počuť a hlavne hlasnejšie hovoriť. Práve toto teraz, na prahu roka 2020, potrebujeme.

— Vladimír Krčméry, rektor VŠZ a SP sv. Alžbety a člen Tropic Teamu, Bratislava, Slovenská republika

Ján Košturiak sa podujal na neľahkú úlohu: hovoriť o dnešnom zložitom, alebo ako napísal zlo-žitom svete. A hovoriť o ňom nielen jednoducho (pozor, nie zjednodušujúco), ale nás k tejto jednoduchosti inšpirovať. Ján Košturiak počúva ozveny slov, vie sa s nimi pohrávať, a tak zachytil, že v slove jednoducho znie nielen duch, ale aj ucho. Autor počúva tep súčasného sveta, ktorý už ani nevie, či je postmoderný, postfaktický alebo post-post aký. A slovo post zasa evokuje pôst. Kto by sa však v dnešnom hojne zásobenom svete postiť a odriekať. Ján Košturiak nám ukazuje, že je to nielen nevyh/nutné, ale nanajvýš potrebné. Má v sebe zdravé váhy, ktoré mu ukazujú správnu rovnováhu života. Jeho myšlienky, citáty, ale aj vizuálne argumenty, nás môžu spoľahlivo navigovať aj v našich každodenných zápasoch.

— Daniel Hevier, spisovateľ a majiteľ vydavateľstva Hevi, Bratislava, Slovenská republika

Krásna kniha, ktorá prepája tvrdý svet podnikania s kresťanským a spirituálnym svetom a celé to umocňuje vizionárstvom. Cenné je zhrnutie overených metód, ich prínosov a pomenovanie nových prístupov o ktorých sa ešte veľa bude písať. Špeciálne ma zaujala kapitola o cieľoch, nájsť odpoveď v nej môžu všetci, čo sa pýtajú na tajomstvo úspešných čínskych firiem. Prekvapivé, ako jednoducho a prirodzene sa to dá napísať. Šperkom knihy sú slovenské výrazy – autor používa slovenčinu aj tam, kde ju človek nečaká 🙂

— Martin Kováčik, manažér KraussMaffei, Šanghaj, Čína

Skvělá kniha Jána Košturiaka odkrývá cestu zjednodušování. Rád jezdím na statky k našim ekologickým sedlákům, kteří nám dodávají byliny i koření. Vnímám zde tu obrovskou moudrost lidí, kteří dovedli propojit selský rozum a pracovitost s pokorou vůči lidem i přírodě a mnohdy také s žitou křesťanskou vírou. Je to kontrast se světem složitých operací a reportů nadnárodních korporací.  Já sám rok za rokem zůstávám v úžasu, kolik moudrých lidí, které potkávám, se vydali cestou zjednodušování. Ján Košturiak v této knize krásně odkrývá a propojuje důležité pravdy, které osloví nejen lidi zapojené do podnikání.
— Josef Dvořáček, riaditeľ Sonnentor Čejkovice, Česká republika
A na záver krátky rozhovor.
1