V čom sa odlišujú veci jednoduché a zložité? Jednoduché výrobky sa ľahko ovládajú. Napríklad tablet alebo Google. Iba potiahnete prstom a počítač robí bez toho, aby ste zadávali zložité kódy. Zadáte slovo a Google vám ho vygúgli. Vo vnútri sa s tým asi inžinieri riadne natrápili, ale zvonku je to jednoduché. Alebo taký Federer – behá a odráža raketou loptičky. Úplne jednoduché, keď sa na to človek pozerá. Za tou jednoduchosťou sa však skrýva veľký talent a drina. Spomínam si na učiteľov – tí, čo boli v danej disciplíne výborní (Anton Puškár, Michal Harant, Milan Zelený, Anselm Grün) nám vysvetľovali veci veľmi jednoducho. Veľa bolo takých, čo tomu vôbec nerozumeli a rozprávali tak zložito, že sme im nerozumeli ani my. Cesta k jednoduchosti je teda zložitá a náročná. Aj náš život je niekedy zložitý. Komplikujeme si ho často tým, že sa nevieme zastaviť, stíšiť a rozpoznať to, čo je podstatné. Ľuďom behá v hlave množstvo myšlienok, reagujú na rôzne podnety, trápia sa pre veci, ktoré vôbec za to nestoja. A potom stretnete človeka, ktorý žije v prítomnosti, jednoducho je, prijíma veci také, aké sú a žije najlepšie ako vie. Nestrachuje sa z budúcnosti, netrápi sa pre minulosť, ktorú už nemôže napraviť. Žije – tu a teraz.

Všimli ste si zloženie slov, o ktorých hovorím? Zlo – žitý a jedno – duchý? To prvé akoby nám hovorilo, že žijeme so zlým a to druhé o jednom duchu. Pre nás kresťanov je to Duch svätý. Anselm Grün ho niekedy nazýva aj čistým prameňom, z ktorého čerpáme silu. Mnohí ľudia hovoria o tom, ako sa im život zjednodušil, keď ho odovzdali Bohu. Už sa netrápili stratégiami, ktoré im denne diktovalo ich ego. Naučili sa počúvať Boží hlas a nasledovať ho. Poviete si aké jednoduché. Ale nie je to tak. Mnohí to pochopili až ako múdri starci, po ceste plnej pádov a bolesti.

Jednoduchosť života je v redukovaní, vzdávaní sa vecí a osobných ambícii, v oslobodzovaní sa od svojho ega, od očakávaní, ktoré na nás kladú druhí ľudia. Mnohí zločinci hovoria, že sa oslobodili až keď ich chytili a uväznili. Oslobodili sa od zla, ktoré ich ovládalo, zjednodušili svoj život. Rovnako, ako tí, ktorým sa podarilo skoncovať so závislosťou na alkohole, drogách, hazardných hrách, peniazoch, sláve, úspechu, kariére, snahe byť „dokonalý pred svetom“ a ďalších veciach, ktoré im komplikovali život. Cesta k jednoduchosti nie je jednoduchá, priama a ľahká. Ale stojí za to. Jedno – duchý život je lepší ako zlo – žitý.

O sile zjednodušovania sa budeme baviť na našom seminári 5.6.2019 v Žiline.

Foto: Miroslav Saniga

0