Vo firmách sa niekedy zmenia majitelia a vedenie. Starí odídu a nahradia ich noví. Prinesú si so sebou inú stratégiu a poradcov. Začnú kritikou svojich predchodcov a radikálnymi zmenami. Sprievodným javom býva aj kritika tých, ktorí vo firme zostali. Oni v minulosti firmu neviedli a robili iba to, čo tí „hore“ od nich chceli. Napriek tomu musia strpieť ponižovanie a trestanie za to, čo nespôsobili. Často sú prenasledovaní a vyhadzovaní tí, ktorí spolupracovali s minulým vedením. Oni však iba pracovali a plnili si svoje úlohy. Poznám jedného šéfa, myslí si, že on robí všetko najlepšie a vyhadzuje ľudí, ktorí majú iný názor ako on. Ľudia sa vo firme menia ako cestujúci na železničnej stanici a pán „neomylný“ ich všetkých neustále lustruje. Zostávajú lojálni a poslušní.

Noví šéfovia robia často zmeny bez toho, aby rozumeli detailom a súvislostiam. Privedú si poradcov. Tí tomu rozumejú ešte menej. Majú však pekné prezentácie a reči, s ktorými sa dá pár mesiacov vydržať. A potom sa opakuje to, čo už tí dole celkom dobre poznajú – tí, ktorí spôsobili ďalší chaos a úpadok, odchádzajú s odmenami. Tí, ktorí iba vykonávali ich príkazy, sú potrestaní. Nedávno bol u mňa pán, ktorý mi popisoval výmenu vedenia na jednom regionálnom úrade. Noví sa správajú presne tak ako kedysi ich predchodcovia. Sami ničomu nerozumejú, ale bez milosti vyhadzujú tých, ktorí pracovali pod minulým vedením. Vraj slúžili bývalému vedeniu. A čo mali robiť? Často schopných odborníkov nahrádzajú neschopné politické figúrky, tak, ako predtým. A kým sa to tí noví naučia, vládne chaos. Všetci sa tešíme, keď sa zbavíme vlády mafiánov. Mám však obavy, aby sa noví mocipáni rýchlo nenaučili ich praktiky.

Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že odchádzajú nemeckí vojaci. A zbytočne ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí za nič nemohli. Trestali nevinných. Konečne už sedia vo väzení niektorí bývalí ministri a politici, ktorí okradli tento štát. Slúžili svojim šéfom, ktorí zatiaľ potrestaní neboli. Spomínam si na šéfa nemocnice, ktorého odvolali preto, že ju dostal zo straty – a obmedzil politikom jej rozkrádanie. Poznám aj šéfov štátnych podnikov, ktorí boli odvolaní len preto, že nagazdovali kopu peňazí a chceli ich ochrániť pred zlodejmi. Neochránili. Malí farmári na Slovensku sú trestaní za to, že štát ochraňuje zlodejov. Slovenskí podnikatelia sú štátom zdieraní na daniach a odvodoch, aby mohli sponzorovať podnikanie veľkých zahraničných korporácii na našom území.

Tento svet trestá často nevinných – aj Kristus bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Nevinné deti a ženy znášajú niekedy krivdy od tyrana, ktorý bol sám týraný. Vo vojnách si možno viac vytrpia civilisti ako vojaci alebo partizáni. Aj dnes mocní vyháňajú ženy a deti zo svojich domovov. Ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa vrátia domov. Aj školy často trestajú nevinné deti – zabíjajú ich tvorivosť a talenty. Salezián Jurko Malý v Dorke Ružomberok mladým, ktorí nepoznali rodinné zázemie a často končia vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana Fontányová so sestrou pomáhajú vyše 150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré matkám zoberú, skončia neskôr u Juraja Malého alebo v nápravných zariadeniach. Na Slovensku máme veľkú skupinu mladistvých bezdomovcov. Nikto ich neeviduje, nikto im nepomáha, riešime iba následky – obyčajne trestom. Viacerí z tých, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi sa sťažujú na úradníkov. Nedávno sa pracovníčka na sociálke, ktorá je platená za to, aby týmto ľuďom pomáhala, vyjadrila o nich, že sú „odpadom.“ Prečo s mocou prichádza toľko arogancie a necitlivosti? Prečo si štátni úradníci dovoľujú na tých najslabších a darebákom dajú pokoj? Prečo sú prenasledovaní tí, ktorí upozorňujú na podvody a korupciu a nie tí, ktorí ich robia? Raz sa to možno zmení – mocní z tohto sveta sa budú zdola pozerať na tých, ktorých okrádali a týrali.

0