Niektorí ľudia sa narobia len preto, že si nevedia prácu uľahčiť a správne zorganizovať. Chodia z práce unavení a majú pocit z premárneného dňa. Napriek veľkému úsiliu nemajú očakávané výsledky. Vzorec produktivity nehovorí o tom, že máme robiť ťažko a veľa. Máme sa sústrediť na to, čo je dôležité a ostatné vôbec neriešiť. Nepoznám majiteľa firmy, ktorý by pracoval s cieľom zvyšovať náklady, znižovať tržby a na konci mesiaca dosiahnuť čo najväčšiu stratu. Napriek tomu to mnohí usilovne robia. Ako? Zaoberajú sa „efektívnosťou“ a nie tým, aby zarábali peniaze – prietokom. Čo sa stane, ak sa bude každý manažér v podniku vyťažiť všetkých ľudí a stroje na maximum? Neviete? Odpoveď je jednoduchá – bude mať všetkých ľudí a stroje vyťažených na maximum. A čo to prinesie? Vysoké zásoby, rozpracovaná výroba, sklzy, chyby a straty. Namiesto maximálneho vyťaženia zdrojov sa treba orientovať na maximalizáciu prietoku. Je to vlastne pridaná hodnota v procese. Teória obmedzení nás učí, že výkon systému je limitovaný jeho obmedzením. Vo výrobe to voláme úzke miesto alebo obmedzená kapacita. Poznáte to podľa toho, že sa tam hromadí materiál a nervozita. Koľko toho pretečie cez fabriku, keď bude úzke miesto pracovať na maximum? Toľko, koľko vyprodukovalo úzke miesto. A koľko, keď budú pracovať na maximum všetci – ľudia a zariadenia? Toľko isto, akurát sa pritom minie viac materiálu, náradia, elektriny a zaplnia sa plochy. Riešenie? Stačí správne plánovať a riadiť úzke miesto a ušetríme si veľa zbytočnej práce, stresu a peňazí.

Pozrime sa na celú firmu. Aké má obmedzenia v zarábaní peňazí? Sú externé alebo interné. Externým obmedzením môže byť malý trh, malá kúpna sila, nezáujem zákazníkov o náš výrobok alebo službu (buď existuje lepšia alternatíva, alebo nás nepoznajú). Ak máme externé obmedzenie, na ktoré nemáme priamy vplyv, tak by sa malo naše úsilie zamerať na to, aby sme ho zmenili na interné (naše procesy, ľudia, služby, produkty a inovácie). Potom nastupuje procesné alebo projektové riadenie podľa Teórie obmedzení (DBR, Kritický reťazec).

Môj kamarát to robil tak ako popisujem a vyhrabal svoju firmu z veľkej straty do zisku. Bez väčších investícii, iba tým, že sa koncentroval na podstatu zvýšil v krátkom čase výkon firmy o 20% a pokračuje ďalej. Je to systém neustáleho zlepšovania, v troch krokoch – čo treba zmeniť, čo sa má zmenou dosiahnuť a ako vykonať zmenu. Teória obmedzení mu pomáha v tom, aby neriešil všetko, ale iba to, čo treba v danom čase. A tento kamarát sa chce s vami podeliť o svoje skúsenosti.Ja mu budem pritom asistovať. Ochutnávka bude už na našej konferencii Podnikatelia spojte sa. Pozývame vás na seminár o Teórii obmedzení a tešíme sa na vás.

Teória obmedzení je o tom, aby sme si definovali dôležité veci, ktoré nás dovedú do cieľa, aby sme sa na ne koncentrovali a eliminovali všetko ostatné. Je to vzorec zjednodušovania života a výkonnosti v práci. Ako dosiahnuť výborné výsledky s minimálnym úsilím, do ktorého bodu vložiť páku, ktorou môžeme pohnúť zemeguľou? Nie je umenie robiť veľa a ťažko, ale pracovať inteligentne a dosahovať výsledky, prekonávať obmedzenia, ktoré nás vzďaľujú od cieľa a eliminovať činnosti, v ktorých iba strácame zbytočne čas. Teória obmedzení je o pokojnom a premyslenom konaní, o pomalých a účinných krokoch na správnej ceste, namiesto stresu a chaotickej aktivity bez výsledkov.

S centrom Inovato a Jurajom Málikom vás pozývam na seminár Hľadanie vlastnej cesty, pomôžeme aj dobrej veci – Hľadanie vlastnej cesty.

Po skončení našej konferencie Podnikatelia spojte sa brúsim pílu a sekeru a chystáme sa so synom a susedom Martinom do lesa na drevo. Už sa teším. Tu je naša parcela.

Image-308

0