Každým dňom sa jasnejšie objavujú kontúry nového sveta. Niektorí ho nevidia, bojujú proti kríze a hovoria, že svet je hore nohami. Svet prechádza do ďalšej etapy svojho vývoja. Postupne z neho zmiznú všetky parazitujúce medzičlánky – zbytoční spostredkovatelia a priekupníci, prenosové sústavy, obchodné reťazce aj politické strany. Globalizácia narazila na svoje hranice, ľudia nepotrebujú, aby ich zastupovali bezduché figúrky, ale preberajú zodpovednosť do vlastných rúk. Vedia si organizovať svoj život sami, učia sa podnikať a s pomocou nových technológii postupne vytvárajú lokálne siete, v ktorých prebieha produkcia aj spotreba. Zakladajú sa lokálne farmy a ľudia znovu prichádzajú na chuť čerstvej zelenine a domácim produktom. Vznikajú aj nové podnikateľské príležitosti a karty sa rozdávajú odznova – odvážnym, inovatívnym a pracovitým. Mnohé staré a pyšné organizácie, ktoré stratili sebareflexiu, skrachujú – tak ako Lehman Brothers, Enron, General Motors alebo Kodak.

Všetky trvalé zmeny, ktoré okolo nás prebiehajú, potrebujú ukotvenie v princípoch tohto sveta, ktoré sa nedajú ohýbať ani meniť. Politici a ekonómovia sa snažia definovať svoje vlastné pravidlá. Ukazuje sa však, že ich stratégie rastu, nakopávania ekonomiky a vytvárania pracovných miest nefungujú. Stavajú domčeky z kariet a už im takmer nikto neverí. Hovorí o tom aj Janko Šlinský, farmár, ktorý vo svojom videu cituje Alberta Einsteina, keď hovorí, že veľké problémy, s ktorými sa stretávame, nemožno riešiť na tej istej úrovni myslenia, na ktorej tieto problémy vznikli. Farmár Janko Šlinský kráča po správnej ceste a ja sa teším, že s nim budem môcť aj v roku 2014 spolupracovať. Verím, že sa spolu stretneme v Starej tržnici v Bratislave. Áno, kráčať po vlastnej ceste, objavovať ju, žiť svoj vlastný a neopakovateľný život. Urobiť prvý krok, tak ako o tom píše môj učiteľ Milan Zelený.

Potrebujeme pevnú skalu. Aj v týchto dňoch sme znovu sledovali osudy Ježiša a Sv. Petra a učeníkov, ktorí na nej postavili Cirkev. S úsmevom sledujem rôzne spolky a ľudí, ktorí sa na jej adresu vyjadrujú s neúctou a radia jej, ako sa má zmeniť. Ukážte mi jedinú organizáciu na svete, ktorá má takých zakladateľov, princípy alebo takých ľudí na svojom čele ako sú Benedikt XVI alebo František. Ten nedávno povedal: „Nemožno vládnuť bez lásky k ľuďom a bez pokory! A každý muž, každá žena, ktorí majú prevziať službu vládnuť, si musia položiť tieto dve otázky: ‚Milujem svojich ľudí, aby som im lepšie slúžil? Som pokorný a počúvam všetkých ostatných, rôzne názory, aby som vybral tú najlepšiu cestu?‘ Ak si nepoloží tieto otázky, jeho vláda nebude dobrá…“

Teším sa na rok 2014, ktorý prinesie ďalšie zmeny, prebúdzanie ľudí, preberanie zodpovednosti za svoje životy a hľadanie povolania. Americký básnik T.S.Eliot v roku 1934 napísal:  Kde je ten život stratený v žití? Kde je tá múdrosť ukrytá vo vedomostiach? Kde sú tie vedomosti schované v informáciách?

Prajem všetkým ľuďom, aby to bol rok správnych rozhodnutí. Aby sme svoj život nezapratali zbytočnosťami a aby sme nepodliehali všetkým podnetom z okolitého sveta. Aby sme sa naučili rozlišovať dôležité a nedôležité veci v našom živote, aby sme sa tešili z toho, čo máme a zveľaďovali to a aby sme sa zbytočne nenaháňali za tým, čo nepotrebujeme a možno nás iba vzďaľuje od nášho skutočného povolania.

Ja sám si prajem, aby som zreteľne počul ten správny hlas, tak ako píše Ján: „Ovce ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím však nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože hlas cudzí nepoznajú (Jan, 10,4-5.14). Nenechajme, aby povrchné a naliehavé veci pohltili tie dôležité v našom živote, neprijímajme všetko, čo sa nám zdá na prvý pohľad atraktívne a pravdivé len preto, že sú toho plné médiá. Veď sme práve úspešne prežili „nekonečné volania aj bezplatné paušály, bez ktorých si už ani nevieme predstaviť ozajstné Vianoce.“

Prajem všetkým, aby si v Novom roku našli čas, pokoj a ticho na dôležité rozhodnutia. Aby sme v hmle nemenili smer a aby sme aj v čase bezútešnosti a trápenia zostali vytrvalí. Nepodliehajme pesimizmu a náladám, že všetko okolo nás je zlé. V temnote nepreklínajme temnotu, ale objavujme prichádzajúci nový svet. A verme, že na konci svieti nádherné svetlo.

0