Toto bola celkom drina, lebo Springer vo Viedni podpísal s nami zmluvu tak, že všetko odovzdáme rovno do tlače – graficky aj jazykovo v poriadku. A to sme si tam ešte vymysleli kapitolky s matematickými vzorcami. Veľmi nám vtedy pomohol môj priateľ a šéf na TU INFA Wien, Harald Stadlbauer, ktorý trpezlivo opravoval vetu po vete. Z knižky sme potom učili v Ulme dlhé roky. Dosť ma neskôr potešil aj Dirk Wortmann, zakladateľ firmy Simplan, ktorý mi spomínal, že sa z tejto knižky učil na univerzite. A napriek tomu sa z neho stal simulačný guru :). Smutnejšie je, že by som už asi nevedel zostaviť poriadny model v systéme SIMPLE++, na ktorého vývoji som spolupracoval vo firme AESOP s bratmi Berndtom a Reinhardom Beckerovcami. To už je ale iná kapitola.

0