Celá história ľudstva je spojená s vojnami. Každý deň vidíme hrôzy vojny v rôznych častiach sveta. Vojny nie sú iba dielom ľudí ako Hitler alebo Putin. Vojny začínajú v každom z nás. Niekedy bojujeme sami so sebou, inokedy s druhými ľuďmi. Občas prebieha vojna vo vnútri, inokedy vojna verejná. Obe zanechávajú rany.

Každý z nás je jedinečná ľudská bytosť obdarená talentmi na rôzne úlohy na tomto svete, ktorý vidíme rôznymi očami.  Tou rôznorodosť máme spolutvoriť pestrý svet okolo nás. Lenže okrem dobrých darov, sú v nás skrytí aj démoni nestriedmosti, smilstva, lakomstva, smútku, hnevu, akédie, túžby po sláve a pýcha. Púštni otcovia hovoria, že duch sa vždy premieňa na to, čím žije naša myseľ. Stalo sa vám niekedy, že ste niečo robili s najlepšími úmyslami a boli ste obvinení z nečestného konania? Nerobte si z toho nič, to sa iba zhmotnil démon pýchy, túžby po sláve alebo závisti v mysli človeka, ktorý vás odsúdil.

Pýcha je koreňom konfliktov a vojen. C.G.Jung pomenoval nebezpečenstvo pýchy v tom, že sa môžeme identifikovať s archetypálnymi obrazmi prorokov, mučeníkov, obetí, uzdravujúcich alebo pomáhajúcich. A tak sa môže stať, že človek prestane vnímať realitu a v roli pomáhajúceho uspokojuje svoju túžbu po moci. Cez rolu proroka ľudia niekedy ventilujú autoritárstvo, cez mučeníka alebo obetného baránka svoju agresivitu. Takto to vidí švajčiarsky psychiater Jung.

Veľa ľudí má aj zranenia z detstva, za ktoré nemôžu. Niektorí na akúkoľvek poznámku ku svojej práci reagujú prehnaným vysvetľovaním, že robili najlepšie ako vedeli a za nič nemôžu. Možno bola ich mama prísnou učiteľkou, ktorá sa realizovala aj v rodine, alebo mal otec na svoje deti prehnané nároky a chcel, aby dokázali to, čo nedokázal on.

Z vnútorných napätí a bojov vznikajú boje v našom okolí – povyšovanie sa nad druhých, posudzovanie a odsudzovanie, hádky, bez ochoty počúvať sa a vnímať pohľad toho druhého. Do tohto sveta rozhádaných ľudí vstupujú psychopati a manipulátori, ktorí túžia po moci. Slúžiaci lídri sú neviditeľní, psychopatom a diktátorom sa stavajú sochy a pomníky. Ak chceme mier, tak rozvíjajme talenty a potláčajme svojich démonov.

Známy český sadista Vladimír Tekverk mal IQ 140 a ubodal šestnásťročné dievča. Vedel o svojej nemoci a myslel si, že ju zvládne sám. Nezvládol. Išiel sa udať, podstúpil liečbu a vo väzení popísal známemu vyšetrovateľovi Jiřímu Markovičovi vnútorné boje sadistu. Po prepustení z väzenia chodievali spolu na huby a na ryby, maľoval krásne obrazy. Tekverk mal v sebe veľké talenty aj silných démonov.

Vojny aj dobré veci začínajú už v myšlienkach. Môžu premieňať našich démonov aj talenty na činy. Niekedy vzniknú nádherné diela kreativity a spolupráce, inokedy ohavné činy deštrukcie a agresivity.

29