Je okolo nás nervozita, napätie a zlo. To, čo politici roky siali začína vzchádzať. Mám hojnú úrodu nenávisti a násilia. Rozdeľovali a mysleli si, že budú panovať. Dnes sa rozdelení ľudia hádajú a bojujú medzi sebou. Spoločnosť upadá do chaosu. Násilie a zlo sa k ich šíriteľom vracajú ako bumerang.

Chýbajú nám pokoj a dobro. Vojtěch Kodet hovorí, že pokoj, ktorý nám dáva Ježiš Kristus, nemá nič spoločné s predstavou „klidu a pohody“, života bez akýchkoľvek ťažkostí a bojov. Nepokoj pochádza niekedy z neočakávaných udalostí okolo nás, zo strachu z budúcnosti, ktorá nám môže priniesť utrpenie a neúspech. V Biblii je vraj 366 krát napísané „Nebojte sa!“ Máme to teda na každý deň, aj cez prestupný rok.

Božský pokoj a dobro nevieme vytvoriť vlastnými silami. Môžeme sa však pokúsiť o to, aby sme sa nerozdeľovali, nehádali a nerobili si zle. V prvom kroku by sme sa mali počúvať. Nemyslím sami seba, ale toho druhého – nášho oponenta, človeka, ktorého názory a postoje sú proti nám.

V druhom kroku sa snažme pochopiť, prečo druhá strana tak premýšľa a z čoho vychádzajú jej názory. Neoznačujme inak zmýšľajúcich ľudí za bláznov, dezolátov alebo nevzdelancov. Skúsme sa niekedy pozrieť na svet cez ich optiku a lepšie ich pochopiť.

Tretím krokom by mohlo byť prepojenie, nájdenie prieniku alebo priesečníka, na ktorých sa zhodneme. Aj keď sme z úplne iných názorových táborov, možno sa zhodneme na tom, že by sme mali mať úctu k starým ľuďom, dobre je pomáhať nemocným a slabým, že by sme mali vychovávať a vzdelávať naše deti. Možno sa zhodneme, že mier je lepší ako vojna, čistá príroda ako špinavá a fungujúca rodina je dôležitým pilierom krajiny. Nerozdeľujú nás názory na dôležitosť zdravia, rodiny, vzdelania alebo práce, ale skôr spôsoby ako tieto méty dosiahnuť. Prepojenie môže znamenať, že každá strana konfliktu bude ochotná vzdať sa svojej alternatívy a hľadať spoločné riešenie na vyššej úrovni.

Skúsme sa počúvať, pochopiť a prepájať. Prinášajme pokoj a dobro, namiesto nepokoja a zla. V Inovato sa snažíme počúvať jeden druhého, pochopiť sa a pomáhať si. Veľkí a malí, bohatí a chudobní, starší a mladší. Tento týždeň sme mali v Inovato stretnutia s expertmi na aditívnu výrobu aj s tými, ktorí pracujú v rómskych osadách. Zároveň pripravujeme stretnutia so zástupcami Vincentínov de Paul z Tanzánie, Mozambiku a Madagaskaru. Svet okolo nás zlepšíme dialógom a porozumením. Šírme okolo seba lásku, pokoj a dobro, aby k nám neprišla búrka nenávisti, konfliktov a zla.

Zajtra máme Akedémiu Dobrého pastiera a budeme hovoriť o hrdinoch, ktorí nedobýjajú krajiny, ale širia pokoj a dobro.

33