Slovo flow, alebo tok, by sa malo vyučovať v školách. Hlavne jeho obsah a vplyv na náš život. Keď sme riešili štíhle procesy v podnikoch, budovali sme plynulý tok doručovania hodnoty k zákazníkovi. Plynulý tok znamená nielen spokojného zákazníka, ale aj nízke náklady. Teória obmedzení nás učí, že máme maximalizovať tok cez úzke miesto. Keď sa nám to podarí, tak zvyšujeme prietok celého systému. Prietok je pridaná hodnota, takže hovoríme o zvyšovaní rýchlosti zarábania peňazí.

Tok je však aj v našom živote. Keď sa odpojíme od rôznych stimulov a rozptyľovania, vieme sa dostať do stavu flow, v ktorom dokážeme podávať neuveriteľné výkony. Spôsoby riadenia plynulého toku a úzkych miest študujú v supermarketoch a mali by sa nimi zaoberať aj manažéri v zdravotníctve. Dokázali by sme zrýchliť diagnostiku, zvýšiť využitie kľúčových zdrojov, znížiť náklady, zvýšiť počet vybavených pacientov a ich spokojnosť. Namiesto toho prebiehajú diskusie o nedostatku peňazí a nepokojnosti všetkých aktérov. Poznám majiteľa zubnej kliniky, ktorý pochopil tok. Najskôr sa snažil vyťažovať zubárske kreslá, neskôr pochopil, že treba vyťažovať drahých lekárov. Plynulý tok je často založený na podporných procesoch a ľuďoch – logistikoch, zoraďovačoch, údržbároch, manipulantoch  alebo skladníkoch. Drahé 5 osové obrábacie centrum a jeho obsluha nesmú mať zbytočné výpadky. Lekár, s vysokou odbornosťou, má mať pri sebe 3 sestry a ďalší personál, aby jeho kvalifikácia bola využitá a prietok sa zvyšoval na maximum. Ruskí vojaci, našťastie, nezvládajú bojové operácie na Ukrajine, lebo nemajú plynulý tok v zásobovaní a nespoľahlivú techniku. 

Na tok si spomeniem vždy, keď ráno prechádzam v dlhej kolóne od firmy KIA do Žiliny, alebo popoludní v Martine smerom na Kláštor pod Znievom. Na hlavnej ceste sa pohybuje množstvo áut krokom, občas zastavia a pustia dve – tri čakajúce automobily z vedľajšej cesty. Neviem, čo vedie šoférov k tomu hlúpemu správaniu, možno pokus o slušnosť. Je to podobné, ako keby vodič, ktorý má na križovatke zelenú, zastavil a púšťal autá stojace na červenú. Hlavná cesta je označená preto, aby bol na nej tok, aby sa vozidlá pohybovali čo najrýchlejšie a nie, aby si šoféri mávali, zastavovali a spôsobovali zápchy a kolóny.

Potrebujeme manažérov toku. Odborníkov, ktorí budú sledovať, kde sa hromadia ľudia alebo materiál a dokážu spriechodniť úzke miesto. Všimol som si, že v Japonsku, krajine, z ktorej sme sa učili ako fungujú plynulé toky vo firme Toyota, tento prístup funguje. Keď sa niekde na letisku, v supermarkete alebo v hoteli hromadili ľudia, okamžite niekto pribehol a hľadal riešenie. Máme veľa metód na riešenie toku, zníženie nákladov a zvýšenie výkonu s pomocou plynulého toku. Je však zarážajúce, koľko ľudí stále nechápe jeho podstatu. Kedy sa začne vyučovať plynulý tok v materských a základných školách?

My sa budeme učiť riadenie toku v procesoch na našom seminári Inovato 3.5.2022 v Piešťanoch.

16