Niekedy sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú nespokojní, nadávajú a rozprávajú o tom, ako sa niečo nedá. Aj vo firmách na vysokých miestach sa hovorieva o tom, že chýbajú ľudia, nápady, čas na sledovanie nových trendov alebo financie na inovačné projekty. Manažéri však nie sú platení za to, aby prezentovali problémy. Oni ich majú riešiť. Niekedy si pozvú konzultantov a expertov a tí im za peniaze potvrdia, že problém je naozaj komplexný, zložitý a bolo by dobré ho hlbšie analyzovať, pripraviť vízie a stratégie zmeny. Namiesto skutočnej zmeny po nich zostanú často iba hromady prezentácii a „múdrych“ rečí. Nedávno som počúval tím poradcov jedného investora, ktorý kúpil podnik. Rozprávali také povrchné všeobecnosti a triviálnosti, že by som sa hanbil za nich. A bohatý podnikateľ ich za to ešte platí. Svet okolo nás sa nemení v powerpointe a tieto zmeny sa neriadia podľa excelovskej tabuľky.

Vysvetlím to na príklade. Mladý kňaz na Turci sa vracal z omše, kde kázal o Svätom Vincentovi a jeho pomoci chorým a biednym ľuďom. Na lavičke sedel bezdomovec a kňaz prešiel okolo neho. Na fare si intenzívne uvedomil rozpor medzi tým, tým čo hovorí a robí. Vrátil sa na ulicu, zobral muža so zlomenou rukou do nemocnice a po ošetrení si ho nasťahoval k sebe na faru. Po čase prišiel na návštevu biskup a našiel tam osem takýchto mužov. Dal farárovi do večera termín, aby sa rozhodol, či by pre takúto činnosť zobral a opravil starý, schátralý benediktínsky kláštor. A tak má dnes tento kňaz, Vladko Maslák, vo svojej komunite 350 ľudí, opravený kláštor a mnohé ďalšie budovy, v ktorých sa starajú o starých a nevládnych ľudí, chovajú ovce, kravy, prasatá, vyrábajú rôzne výrobky a zakladajú firmy. Ľudia prichádzajú väčšinou z dvoch „personálnych agentúr“ – z väzenia alebo z ulice. A po čase dokážu nielen pracovať, ale inovujú a vymýšľajú nové výrobky a služby, hľadajú spôsob, ako byť užitoční. Som rád, že môžem spolupracovať s Vladkom Maslákom v OZ Dobrý pastier, učím sa od neho a už ma žiaden personalista nepresvedčí, že sú nepotrební ľudia, s ktorými sa nedá spolupracovať. Sú to len naše predsudky.

Tento kňaz si mohol pripraviť prezentáciu o tom, ako by sa dalo ľuďom pomáhať a ísť ju predniesť na biskupský úrad alebo na ministerstvo. Určite by ho pochválili. Ale nič by si za to nekúpil. Mohol by prednášať o svojom „pilotnom projekte“, kde pomohol ôsmym ľuďom z ulice. On sa však rozhodol niečo robiť. Každý deň. Najlepšie ako vie. A jeho práca ukazovala príklad nielen ľuďom v komunite, ale aj ostatným, ktorí začali prichádzať zvonka s jednoduchou otázkou – môžem vám nejako pomôcť. Mohli. Aj mnohí podnikatelia si našli svoje miesto a pomáhajú, investujú svoju prácu alebo zdroje do tohto dobrého projektu. Vladko hovorí, že keď sa človek snaží rozvinúť svoj talent a robiť užitočné veci, Boh mu pomôže práve vtedy, keď to potrebuje. Pomoc je odmenou za prácu. A tak sa zrekonštruoval ďalší kláštor v Nitrianskom Pravne na opatrovateľský dom pre ženy, bývalá krčma bude slúžiť ako príbytok pre starých mužov, vznikli farmy, salaš, stavajú sa slamené domy, sadia stromy, vyrábajú cukríky, syrové výrobky, pestuje sa zelenina a pečie vlastný chlieb. Toto všetko vzniklo bez strategických plánov, cieľov, rozpočtu, schôdzí, smerníc a projektov. Podobné projekty sú aj na iných miestach – v Žákovciach, Košiciach, Prešove, Podunajských Biskupiciach, Banskej Štiavnici, Levoči alebo Jaslovských Bohuniciach.

Prečo toto píšem? Lebo presne takto to funguje aj v súčasnom turbulentnom svete biznisu. Niekto rozpráva o tom, aké je všetko rýchle, premenlivé, zložité a ťažko predvídateľné. Powerpointy a tabuľky ho však nikam neprivedú. A niekto koná – sleduje trendy, interpretuje ich a robí postupne kroky dopredu. Pohyb je život, nehybnosť je smrť – potvrdí vám to každý lekár. Tak, ako pohyb dáva ľudskému telu vitalitu a život, aj pohyb vo firme nám prináša skúsenosti, znalosti, ukazuje nám smerovanie ďalších krokov. Ak stojíme na mieste s ukazovátkom powerpointu, možno niekto príde a pozrie sa na nás, možno zatlieska alebo nás poklepe po ramene. Ak však kráčame po ceste, robíme aktivity (ktoré nemusia vždy dopadnúť podľa plánu), tak stretávame ďalších ľudí. Niektorí nám dajú spätnú väzbu, iní poradia, ďalší sa možno pridajú a začnú nám pomáhať s našim projektom. Na inovácie potrebujeme ľudí, so znalosťami a zdrojmi, ktoré nam chýbajú. Kde ich chceme stretnúť? V zasadačke, kde každý pondelok driememe na schôdzach? Na stretnutiach špecialistov, kde si opakujeme naše staré „paradogmy?“ Týchto ľudí stretneme na správne zvolenej ceste. Ak máme projekt, ktorý stojí za to, tak si nás na ceste nájdu a objavia sa v správnej chvíli.

Čo máme teda robiť v dnešnom svete?

  1. Sledovať, čo sa deje v prostredí, v ktorom žijeme a podnikáme. Byť citlivý k zmenám a rozvíjať schopnosť objaviť príležitosti a ohrozenia.
  2. Správne interpretovať a pochopiť zmeny, ktoré sa odohrávajú vo svete okolo nás. Rozlišovať medzi tým čo sa nemení (princípy, integrita, charakter, morálka) a tým, čo je premenlivé (technológie, materiály, nové biznis modely a pod.)
  3. Robiť potrebné akcie, vymýšľať nové riešenia a prototypy, testovať ich na malom priestore, aby sme znížili riziko. Opravovať riešenia na základe interakcie so zákazníkmi, učiť sa a zbierať znalosti, rozvíjať inovačnú schopnosť, ktorá nie je ničím iným len schopnosťou prežiť.

Najčastejšie počúvam vo firmách v súvislosti s novými trendmi a inováciami tieto skupiny problémov:

  • Nevieme ako sledovať trendy
  • Nepoznáme zákazníkov a oni nepoznajú nás
  • Nemáme ľudí
  • Nemáme čas na inovácie, zdroje a inovačný sy
  • Nemáme peniaze

Na obrázkoch je niekoľko tipov, ako na to. Mne sa osvedčili. Inšpirujte sa, prípadne sa ozvite a rozvinieme ich spolu vo vašej firme.

o5Obr.1. Príklad niektorých spôsobov sledovania trendov

O2Obr.2. Ako lepšie komunikovať so zákazníkmi?

O1

Obr.3. Nemáme ľudí, čo s tým?

O4Obr.4. Nemáme čas a zdroje na inovácie

O3Obr.5. Nemáme peniaze

0