Často sa dostávam do sporu s ľuďmi, ktorí mi hovoria, že v celej histórii ľudstva víťazia zlo, peniaze a svetská moc. Oponujem im, že dobro víťazí nad zlom a láska poráža nenávisť. Smejú sa mi a hovoria, že som naivný rojko. Presviedčajú ma množstvom príkladov zo súčasnosti aj z histórie. Je zaujímavé, že história nám ukazuje viac vojvodcov, panovníkov a politikov, ako ľudí, ktorí prežili svoje životy v láske a konali dobro. Zdá sa, že vrahov a zlodejov spomínajú historické knihy oveľa viac ako svätcov. Zloduchom sa často stavali sochy a s perom víťazov sa o nich písali hrdinské romány. Poznáme aj svätých mužov a ženy, ale vyzerá to tak, že sú v menšine. To však nie je pravda. Mnohé krásne skutky sa odohrávajú v tichosti. Ježiš uzdravoval nemocných a hovoril im, aby vstali a nikomu o tom nehovorili. Aj dnes žije veľa svätých ľudí medzi nami. Pracujú v tichosti a skrytí. Nechcú, aby sa o nich rozprávalo a netúžia po sláve na tomto svete.

Dnešný svet nám často ukazuje bezcenné pozlátka a skrýva pred našim zrakom mnohé poklady. Tých najvzácnejších vecí sa môžeme dotknúť iba srdcom. Sú ľudia, ktorí chcú uvidieť Boha, aby uverili. A keď sa Boh dotkne, všetko sa zmení. Známy americký profesor Jeff Liker mi kedysi rozprával o tom, že tie najdôležitejšie prvky výrobného systému Toyota sú neviditeľné. Aj život nás učí, že mnohé veci sú iné, ako sa nám na prvý pohľad zdajú. Keď historici popisovali víťazstvá dobyvateľov, tisíce neznámych ľudí liečili rany a utrpenie nevinných. Aj dnes vidíme v médiách rôznych „kapitánov Korkoránov“ a „dôležité celebrity v pozlátených rúchach.“ A niekde v skrytosti ošetrujú neznámi ľudia bezvládnych a chorých, nasycujú hladných, podávajú vodu smädným, poskytujú príbytok ľuďom bez prístrešia, podávajú ruku a prijímajú ľudí, ktorých svet odmietol. Každý týždeň sa pohybujem v sieti, ktorá je takmer neviditeľná a dejú sa v nej veľké veci.

Vyvolení nie sú tí, ktorí dočasne stoja na vrcholoch tohto sveta. Sú to tí, ktorých svet zavrhol, vytlačil na okraj a Boh si ich zobral pod svoju ochranu. Nie ich moc a slávu, ale preto, že boli slabí a bezmocní ako malé deti. Vo firmách majú takzvané assessment centrá, v ktorých sa testujú schopnosti ľudí a rozdeľujú sa do rôznych kategórii. Niektorí dostanú dobrú prácu, iní horšiu a ostatní žiadnu. Tretia skupina sa bude postupne zväčšovať. Zdá sa, že politici a ich sponzori sú stále nenásytnejší a drzejší. Ľudia sú zúfalí a majú pocit, že zlo víťazí a spravodlivosť sa iba bezmocne prizerá. Nie je to tak. My máme nesprávne merítko času. Veľké skutky svätcov sú dnes možno skryté ale vo večnosti oslávené. Zlo sa nám v prítomnosti cynicky smeje do tváre a neskôr ho zasiahne plač a škrípanie zubov.

Teším sa, že je okolo nás toľko lásky, svätcov a dobrých skutkov. Aj keď sú niekedy pred nami ukryté ako vianočné darčeky od Ježiška v časoch nášho detstva. On vstupuje aj do nášho sveta, rozbaľuje darčeky a ukazuje nám skryté tajomstvá. Veru, veci sa vyvíjajú k lepšiemu, dobro víťazí nad zlom a láska je všade okolo nás. Nesmejte sa mi. Ja verím, že je to tak! Všetko okolo nás funguje podľa algoritmu, ktorý napísal Boh.

Moju včerajśiu prezentáciu zo spoločenstva Kampanila si môžete stiahnuť tu – Podnikanie ako hľadanie cesty. Obrázok je zo steny u Vladka Masláka, OZ Dobrý pastier, zdroj – Sv. Otec František.

0