Kedysi sa dávali deti do polepšovne, dnes sa posielajú do nápravno-výchovných centier. Žiadne dieťa neprišlo na svet zlé a tak sa pýtam, kde sa pokazilo, keď ho treba polepšiť? Kto je zodpovedný za to, že treba poslať chlapca alebo dievča do ústavu, kde sa ho snažia zbaviť zlých návykov? Stretol som nedávno rodičov, podnikateľov, s mladým chlapcom, ktorý nedokončil školu a ušiel z domu k drogám. Dnes sa vracia späť do normálneho života a jeho mama mi hovorí, že vyliečiť sa museli hlavne oni – rodičia, ktorí podnikali a vychovávali svoje deti cez mobilný telefón. Aj oni sa vrátili, cez synove problémy, na správnu cestu k rodine. Šťastní tí, ktorí sa spamätali. Koľko je však takých, ktorým pýcha alebo egoizmus bránia, priznať si vlastnú chybu a začať pomáhať svojmu dieťaťu? Začať treba od seba samého. Svätý Otec František hovorí: „S deťmi a mladými sa nesmie experimentovať. Nie sú to pokusné králiky!“

Nedostatok lásky, nefungujúca rodina, sebectvo, niekedy aj tvrdá práca s cieľom „aby sa raz mali deti dobre“ a hlavne nedostatok času – to sú len niektoré príčiny narušeného správania, z ktorému chceme deti naprávať. Nemáme na seba čas v rodine a dieťa si vytvorí členstvo v inej skupine, kde môže získať pozornosť excesmi a možno aj nájde ilúziu lepších vzťahov ako nachádza doma.

Spomínam si na prípad nášho študenta Fritza z Ulmu, ktorý pripravoval výrobu výbušnín, pridal sa do „svätej vojny“ a chcel vykonať teroristické útoky. Jeho otec bol úspešný podnikateľ a matka lekárka. Po rozvode rodičov sa chlapec zapojil do komunity, kde začal realizovať svoj plán s cieľom zabíjať. My sme si v škole nevšimli nič mimoriadne a jeho otec vôbec nevedel, že sa syn stal moslimom. Chlapcove plány nakoniec prekazila polícia. Kto bol na vine? Mladík, ktorý našiel nesprávnu cestu? Jeho kamaráti z Turecka a Pakistanu, ktorí ho ovplyvnili? Spoločnosť? Škola? Rodičia?

Nielen nezáujem rodičov, deštrukcia rodiny alebo asociálne správanie otca alebo matky spôsobujú takéto prípady. Môže to byť aj prehnaná starostlivosť, rozmaznávanie a zametanie cestičky dieťaťu, výchova založená na častých zákazoch a príkazoch, alebo obyčajný nezáujem, nedostatok času, ľahostajnosť alebo veľká benevolencia rodičov vo výchove. Ak sa rodičia sťažujú na svoje deti alebo šéfovia na svojich podriadených (hrozné slovo), najlepšou diagnostikou príčin je zrkadlo a najlepšou terapiou zmena seba samého.

Pred časom prehovoril Svätý Otec František k Saleziánom týmito slovami: „Dnes je hrozné pomyslieť, že tu, na západe, je 75 miliónov mladých bez práce! Pomyslime na obrovskú skutočnosť nezamestnanosti, s toľkými negatívnymi dôsledkami. Pomyslime na závislosti, ktoré sú, žiaľ, toľké, ale pochádzajú zo spoločného koreňa nedostatku skutočnej lásky.“

Svätý Otec Benedikt XVI hovoril o niekoľkých pilieroch výchovy detí:

– Blízkosť a dôvera, ktoré vychádzajú z lásky od rodičov.

– Výchova by sa nemala obmedziť iba na sprostredkovanie poznatkov a informácií, ale deťom treba ukázať pravdu, ktorá ich bude viesť životom.

– Nájsť správnu rovnováhu medzi slobodou a disciplínou. Bez pravidiel správania a životných zásad, ktoré sa aplikujú dennodenne v malých veciach, sa nevytvorí charakter.

– Aj utrpenie patrí k pravde nášho života. Ak sa snažíme chrániť deti pred každou ťažkosťou a skúsenosťou bolesti, potom riskujeme, že napriek našim dobrým úmyslom, vyrastú z nich slabí a málo šľachetní ľudia, pretože schopnosť milovať je priamo úmerná schopnosti trpieť.

Viem, máme radi svoje deti, ale často na nich „páchame dobro“, ktoré nevedie k dobrému. Občas hľadáme skratky, klameme sami seba a za svoje chyby obviňujeme druhých. Život nám niekedy dáva spätné väzby, sme však obrnení pancierom, ktorý ich odráža. Neplačte rodičia nad svojimi deťmi, zoberte si zrkadlo a premýšľajte nad sebou. A potom vstaňte a choďte do „polepšovne“ a učte sa tam predmety, ktoré sa volajú – zmysel, priority, rešpekt, úcta, odpustenie, statočnosť, odvaha, trpezlivosť, cit, disciplína, pokora, viera, nádej a láska. A hlavne – venujme svojim deťom čas. Pekne o tom hovorí aj úspešný slovenský krátky film, ktorý práve boduje v Hollywoode.

0