Transformácia

Veci sa menia

6. marca 2016 // 2 komentáre

Svoju diplomovú prácu som písal na písacom stroji a obrázky kreslil s tušom na pauzák. V osemdesiatych rokoch som [...]