Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: voľby

Už chodia

Je úsmevné sledovať politikov, aké sociálne city sa u nich prejavia pred voľbami. Hustota ich návštev v komunitách pre chudobných…

Každodenné voľby

Nebudem voliť prezidenta. Ideme s Vladkom Maslákom a s ľuďmi z Dobrého pastiera do Svätej zeme. Budeme sa za vás, ktorí pôjdete voliť,…

Veci sa menia

Svoju diplomovú prácu som písal na písacom stroji a obrázky kreslil s tušom na pauzák. V osemdesiatych rokoch som zo Stuttgartu písal…