Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: smart industry

3P

Bol som vo firme, kde som videl prázdnu halu s modernými strojmi, ktoré nepracovali. Kúpili ich pred dvoma rokmi s veľkými plánmi…

Príbeh OMS

„Nevyhrávajú veľkí nad malými, ale rýchlejší nad pomalšími, kvalitnejší nad menej kvalitnými, odvážnejší nad menej odvážnymi.„  Vladimír Levársky Vlado patrí…