Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Ján Košturiak ml. Living retsaurant