Čo nemáme to nepotrebujeme

Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Nový svet podnikania – všetko bude inak

1. júna 2016

Miesto:           Bratislava

Dátum:           1.6.2016, 9:00 – 12:30

Moderátor:   Roman Dvořák, MM Spektrum

Stojíme na prahu zásadnej zmeny vo svetovej ekonomike, na ktorú musia reagovať ľudia, podniky, regióny aj štáty. Prichádzajú zmeny, ktoré nie je možné porovnať s ničím v našej histórii – zvyšovanie produktivity práce vyčerpáva tradičné sektory zamestnania ľudí (poľnohospodárstvo, priemysel, služby). Nafukuje sa bublina virtuálnej ekonomiky a transformuje sa reálna ekonomika – digitalizácia, automatizácia, odstraňovanie medzičlánkov, samoobsluha, individualizácia, recyklácia, podnikateľské siete a zdieľanie zdrojov, kolokácia a lokálna produkcia, reintegrácia práce, a iné.

Je zarážajúce ako málo ľudí z politiky, ekonomiky a biznisu dokáže pochopiť a interpretovať tieto zmeny a čakajú, že sa veci vrátia do pôvodného stavu. Nevrátia sa. Všetko bude inak a prežijú tí, ktorí tieto zmeny pochopia, prispôsobia sa im a využijú ich ako svoje životné a podnikateľské príležitosti.

Dňa 1.6.2016 budú v Bratislave s podnikateľmi a manažérmi diskutovať piati profesori:

 • Milan Zelený, emeritný profesor Fordham University New York, jeden z najcitovanejších českých ekonómov a zakladateľ Nadácie ZET

Milan Zelený hovorí:

Žijeme ve světě akcelerující kvalitativní změny. Nejde o běžnou změnu z příruček podnikového řízení, ale o bezprecedentní, nejrychlejší a nejhlubší proměnu výroby, spotřeby, hodnot i chování – způsobu a stylu života jedinců, skupin i národů. Vše bude jinak, nic se nevrátí do starých kolejí. Vstupujeme do věku podnikatelství.

 • Štefan Kassay, spolumajiteľ spoločnosti I.D.C. Holding Bratislava, zakladateľ Nadácie Štefana Kassaya a autor pentalógie Podnik a podnikanie

Štefan Kassay hovorí:

Ak existuje dôvera medzi vlastníkmi, manažérmi a spolupracovníkmi, nastáva obrovský nárast. Napríklad naša firma ročne zvyšuje svoje výkony predovšetkým z dvoch dôvodov: 1. Samostatnosť v rozhodovaní a rýchle reakcie na vývoj na trhu v oblasti investícii, inovácii, výrobkov, procesov a ľudí. 2. Symbióza a dôvera vlastníkov a vrcholového vedenia, autonómne rozhodovanie na základe zdravého rozumu, dokonalé poznanie prostredia, zvyšovanie podielu ľudí na úspechu v ich odmene.

 • Milan Gregor, významý priekopník priemyselného inžinierstva, zakladateľ   a spolumajiteľ spoločnosti CEIT a.s. Žilina

Chytrí ľudia a myšlienky majú tendenciu sa stretávať na určitých miestach. Revolučné zmeny a inovácie robia rebeli !

Výrobné systémy čaká nová revolúcia, ich navrhovanie už nebude možné bez využitia pokrokových technológií. Budúce výrobné systémy musia disponovať úplne novými vlastnosťami, ako sú samoorganizácia, rekonfigurabilita, autonómnosť, samooptimalizácia, samoreplikovateľnosť či schopnosť učenia sa a autonómnej práce s vytváraním a využívaním znalostí. Zmeny budú veľmi rýchle.

 • Jiří Marek, inovátor a profesor konštruovania, ktorý vedie tímy, vyvíjajúce výrobné stroje a systémy budúcnosti v TOS Hulín, KSK a TOS Kuřim

Jiří Marek hovorí:

Firmy které pochopí co se teď v turbulentním prostředí konkurence a nástupu nových technologií děje, získají výhodu a náskok před ostatními tak, že uskuteční příslušnou a odpovídající akci – zjednodušení a zrychlení procesů tvorby svých produktů a pochopení, jak aplikovat nové nastupující technologie a jejich vtělení do svých produktů.

 • Ján Košturiak, inovátor, partner mnohých podnikateľov a zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti IPA Slovakia

Ján Košturiak hovorí:

Nie heslá a revolučné slogany, ale podnikatelia, inovátori a reálne výsledky ich práce menia svet. Som presvedčený, že vstupujeme do fázy vývoja ľudstva, ktorá je jedinečná množstvom prelomových zmien a ich rýchlosťou.Dôležité však je, že táto zmena nemá iba technologický a ekonomický fundament, ale aj sociálny, ekologický, duchovný a morálny.

Počet účastníkov je limitovaný a zoznam bude uzatvorený podľa termínov záväzných prihlášok.

Témy diskusie:

 • Ktoré trendy najviac ovplyvnia podniky a podnikanie v najbližších 10 rokoch?
 • Aké sú prevratné technológie a aký bude ich vplyv na biznis?
 • Ako bude vyzerať organizácia podniku budúcnosti?
 • Čo prináša digitalizácia, automatizácia a inteligentné siete (smart factories, internet of things)?
 • Aké sú scenáre svetovej, európskej a lokálnej ekonomiky?
 • Čo budú robiť ľudia v ďalších desaťročiach a aké budú požiadavky na nich?
 • Kto prežije a koho transformácia najviac ohrozuje?
 • Ako pristupovať k osobnej a podnikovej stratégii v meniacom sa svete?
 • Čo sú hlavné šance a ohrozenia pre slovenské a české podniky?
 • Ako a kam viesť svoje deti a spolupracovníkov?
 • Ktoré princípy a hodnoty nám v turbulentnom svete pomôžu prežiť?
 • Čo nové sa musíme naučiť?
 • Čo by sme sa mali zbaviť?
 • Môže súčasný politický a ekonomický systém prežiť?
 • Ako vytvárať lokálne komunity, autonómiu a podnikateľské inovačné siete?

111

 

 

 

 

Podrobnosti

Dátum:
1. júna 2016

Miesto udalosti

Unnamed Venue
Bratislava,

Organizátor

IPA Slovakia