Čo nemáme to nepotrebujeme

Kategória: Inšpirácie

http://www.techvshuman.com/2017/08/18/video-and-slides-from-my-keynote-at-the-economist-innovation-forum-2017-in-berlin-technology-business-digital-ethics-updated/

Myslieť ako dizajnér

Firmy používajú množstvo nástrojov priemyselného inžinierstva na optimalizáciu interných procesov – napr. snímkovanie procesov, mapovanie toku hodnôt, andon, PDCA, FMEA,…