Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: zodpovednosť

Dosť bolo slobody

„Ľudia požadujú slobodu prejavu ako kompenzáciu za slobodu myslenia, ktorú zriedka využívajú.“ Søren Kierkegaard. Nassim Nicholas Taleb vo svojej knihe…