Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: zmeny

Veci sa menia

Svoju diplomovú prácu som písal na písacom stroji a obrázky kreslil s tušom na pauzák. V osemdesiatych rokoch som zo Stuttgartu písal…