Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: víťaziť nad sebou

Víťazi?

Občas vidím v mediách ľudí, ktorí sa hádajú a snažia sa za každú cenu poraziť toho druhého. A pritom vedia, že…