Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: tituly a prázdne reči

Tituly a prázdne reči

Naši starí rodičia nemali tituly, ale boli múdri. Dnes stretávam množstvo titulovaných ľudí, ktorí sú hlúpi. Kedysi získavali ľudia informácie…