Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: slušná firma

Vlastnou cestou

Ján Košturiak, Tomáš Hajzler a ich hostia diskutujú o novom svete, ktorý prichádza slušnosti, antikrehkosti, zodpovednosti a slobode v práci podnikaní…