Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: sláva Ukrajine!