Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Ondrej Spišiak

Svätá zem

Abrahám sa narodil pred 4000 rokmi. Mal najskôr syna Izmaela so slúžkou Haraj. Neskôr splodil syna Izáka s manželkou Sárou. Izmael je…