Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Ján Chryzostom Korec