Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Empatia

Myslieť ako dizajnér

Firmy používajú množstvo nástrojov priemyselného inžinierstva na optimalizáciu interných procesov – napr. snímkovanie procesov, mapovanie toku hodnôt, andon, PDCA, FMEA,…