Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Dom Sv. Anny Vrícko