Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Dom sociálnych služieb Sv. Margity Uhorskej