Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: aditívna výroba

Think Additive

Ján Košturiak, Martin Kováčik a Artur Gevorkyan vás pozývajú na seminár s expertmi a  výmenu praktických skúseností v oblasti aditívnej výroby a…