Podnikateľská univerzita

Deti moje

19. mája 2018 // 0 Comments

Otec a mama sa strachujú o svoje deti, ale radujú sa z ich úspechov. Učiteľ sa tiež teší z toho, keď ho žiaci [...]
1 3 4 5 6