Ján Košturiak

Podstata

27. marca 2016 // 0 Comments

Poďme k podstate a redukujme všetko ostatné. Dnes je to možno ťažšie, ako v minulosti, pretože máme veľa [...]

Pozdrav z Peru

20. marca 2016 // 0 Comments

Chodíme práve po Peru a obdivujeme stopy kultúr, ktoré sa na tomto území začali rodiť už 11 tisíc rokov pred [...]

Veci sa menia

6. marca 2016 // 2 komentáre

Svoju diplomovú prácu som písal na písacom stroji a obrázky kreslil s tušom na pauzák. V osemdesiatych rokoch som [...]

Priamosť

28. februára 2016 // 1 Comment

Často sa mi stáva, že ľuďom poviem priamo a úprimne môj názor a oni sa ma pýtajú čo proti nim mám. Iný nebudem. [...]
1 33 34 35 36 37 40