Semináre a prednášky

Témy mojich seminárov

– Inovácie – ako inovovať podnikateľské modely, výrobky, služby a procesy, princípy, postupy, metódy, organizácia a kultúra, ľudia

– Nové trendy vo svete podnikania – transformačné trendy v biznise, prelomové technológie a ich využitie pre naše podnikanie

– Myslieť ako dizajnér, seminár pre inovátorov, ktorí sa chcú naučiť metodiku Design Thinking

– Hľadanie vlastnej cesty – seminár o hľadaní osobnej a podnikateľskej stratégie

– Pomaly ďalej zájdeš – seminár o výkonnosti a hľadaní zmyslu toho, čo robíme

– Zjednodušovanie v živote a v práci – ako zjednodušovať veci okolo seba a nebyť obeťou zložitosti

– Ako začať? Seminár pre ľudí, ktorí hľadajú odvahu začať podnikať.

– Od operatívy k dôležitým veciam – seminár o tom, ako sa vyhrabať s operatívy a reaktívneho spôsobu práce a venovať sa skutočne dôležitým veciam

– Slušná firma – seminár o hodnotovom základe firmy, slobode, zodpovednosti a antikrehkosti

– Štíhly vývoj – zvýšenie výkonnosti vo vývoji a v predvýrobných činnostiach