Projekty

Tu budem hovoriť o niektorých mojich skúsenostiach z minulých projektov – napríklad z vývoja a aplikácii simulačného systému SIMPLE++, zo spolupráce s Fraunhofer IPA, zakladania a budovania našej spoločnosti IPA Slovakia, alebo z rôznych projektov napríklad vo firmách.