máj 2016

Degenerácia

22. mája 2016 // 0 Comments

Degeneráciou sa označuje strata určitých vlastností tela alebo jeho častí, oslabenie orgánov alebo vývojový [...]

Spolu-tvorenie

8. mája 2016 // 0 Comments

Kniha Genezis začína touto vetou: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ V ďalšom texte Biblie sa popisuje práca [...]