máj 2016

Faustova spoveď

29. máj 2016 // 0 Comments

Volajú ma manažér Faust. Každú situáciu dokážem využiť vo svoj prospech. Vždy viem, čo treba povedať a čo nie. [...]

Degenerácia

22. máj 2016 // 0 Comments

Degeneráciou sa označuje strata určitých vlastností tela alebo jeho častí, oslabenie orgánov alebo vývojový [...]

Spolu-tvorenie

8. máj 2016 // 0 Comments

Kniha Genezis začína touto vetou: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ V ďalšom texte Biblie sa popisuje práca [...]