marec 2016

Podstata

27. marca 2016 // 0 Comments

Poďme k podstate a redukujme všetko ostatné. Dnes je to možno ťažšie, ako v minulosti, pretože máme veľa [...]

Pozdrav z Peru

20. marca 2016 // 0 Comments

Chodíme práve po Peru a obdivujeme stopy kultúr, ktoré sa na tomto území začali rodiť už 11 tisíc rokov pred [...]

Veci sa menia

6. marca 2016 // 2 komentáre

Svoju diplomovú prácu som písal na písacom stroji a obrázky kreslil s tušom na pauzák. V osemdesiatych rokoch som [...]