február 2015

Čakajte!

6. február 2015 // 0 Comments

Nemocnica je veľká a zle zorganizovaná čakáreň. Čakajú v nej chorí ľudia na vyšetrenie alebo jeho výsledky, [...]

Exekúcie

1. február 2015 // 0 Comments

Toto slovo znamená v angličtine popravu. V slovenčine má podobný význam, aj keď sa väčšinou jedná o likvidáciu [...]